Ważne zmiany dla posiadaczy Łomiankowskiej Karty Rodziny 3+, 4+ i R

 • czw., 28/11/2019 - 12:08

  Szanowni Państwo,
  Ważne zmiany dla posiadaczy Łomiankowskiej Karty Rodziny 3+, 4+ i R, uprawnionych do uzyskania się o 50% zniżki za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Łomianki.
  W celu ubiegania się o bonifikatę zapraszamy Państwa do złożenia stosownego wniosku w Urzędzie Miejskim w Łomiankach, zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej, tj.:
  Osobami odpowiedzialnymi za przyjmowanie wniosków z ramienia Urzędu Miejskiego w Łomiankach są : Pani Joanna Górna i Pani Aleksandra Dakurno. Telefon kontaktowy: 22 768 6314, 22 768 6318.
  Prosimy o potraktowanie sprawy jako pilnej.