Cele

  •  Dział Wsparcia Dziecka i Rodziny przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomiankach kieruje swoją ofertę do rodzin z dziećmi, rodzin wieloproblemowych, w trudnej sytuacji życiowej, przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, doświadczających i zagrożonych przemocą. W naszej pracy koncentrujemy się na prowadzeniu działań w zakresie edukacji, wsparcia i profilaktyki. Swoje cele realizujemy poprzez pomoc w rozwijaniu umiejętności rodzicielskich i zdobywaniu wiedzy potrzebnej w procesie wychowania, jak również poprzez pomoc we wzmacnianiu więzi rodzinnych. Dbamy też o rozwijanie umiejętności rozpoznawania stanów emocjonalnych dzieci oraz ich potrzeb. Edukujemy w zakresie konstruktywnego rozwiązywania konfliktów i porozumiewania się bez agresji oraz przeciwdziałamy przemocy w rodzinie.