Projekt 2012

 • OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Łomiankach ogłasza rekrutację do projektu „Twoje życie w twoich rekach – aktywna integracja społeczna w Łomianki”.

  1.- kiedy?
  - od 1 sierpnia 2012r. do 31 grudnia 2012r.

  2. - dla kogo?
  - osoby pozostające bez zatrudnienia
  - zamieszkałe w gminie Łomianki
  - kobiety i mężczyźni w wieku aktywności zawodowej ( 18 – 65 lat)
  - grupa 10 - 12 osób

  3. - projekt obejmuje działania dotyczące aktywnej integracji zawodowej i społecznej, w szczególności:
  - moduł aktywizujący kompetencje społeczne i aktywne poszukiwanie pracy mający na celu integrację grupy, zwiększenie umiejętności komunikacji interpersonalnej, zwiększenie motywacji w dążeniu do celów, zapoznanie z asertywnością oraz metodami radzenia sobie ze stresem, zarządzenie sobą w czasie,
  - szkolenia zawodowe:
  - kurs z zakresu obsługi komputera z rozszerzonym pakietem Office oraz Internetem,
  - kurs z pracownik biurowy z elementami kadr i płac,
  - oraz inne kursy zgodnie z potrzebami uczestników, po konsultacji z doradcą zawodowym.
  - doradztwo grupowe i indywidualne - warsztaty i konsultacje z doradcą zawodowym oraz psychologiem,
  - wyjazd do kina, teatru, wizytę w bibliotece - działania mające na celu podniesienie poziomu życia kulturalnego uczestników projektu i zachęcenie do korzystania z ofert domu kultury i biblioteki.

  Szkolenia w miarę możliwości odbywać się będą w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomiankach. Uczestnictwo w projekcie jest BEZPŁATNE. Oferujemy atrakcyjne warunki szkolenia ( m.in. wyżywienie, zwrot kosztów dojazdu, wsparcie dochodowe dla uczestników projektu).
  Osoby zainteresowane zobowiązane są do wypełnienia ankiety rekrutacyjnej dostępnej w Ośrodku Pomocy Społecznej.
  Projekt realizowany jest zasadach równości szans kobiet i mężczyzn oraz zapobiegania zjawisku dyskryminacji.
  Projekt „Twoje życie w twoich rękach – aktywna integracja społeczna w Łomianki” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej przez ośrodki pomocy społecznej.
  Wszelkie szczegóły oraz formularze zgłoszeń dostępne w biurze projektu: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Szpitalna 7, 05-092 Łomianki, tel. 22 751 90 57, 22 751 40 89

  Informacji udzielają pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej.