Rejony socjalne

  • Agata Burawska: Kiełpin, Łomianki Centralne - Łomianki Dolne do ulicy Wiślanej 

    Dominika Paź: Łomianki od ulicy Wiślanej w kierunku Burakowa, Buraków

    Aneta Gołab: Dziekanów, Dziekanów Leśny, Kępa Kiełpińska, Sadowa

    Magdalena Kamińska Dąbrowa Zachodnia Dąbrowa Leśna

    Monika Drabarek – usługi opiekuńcze na terenie całej Gminy