Ważne informacje

 • Grafik pracy Punktu Konsulatcyjnego w Łomiankach w roku 2016 <pobierz>

  Ważne kontakty:

  • Komisariat Policji w Łomiankach, ul. Warszawska 87, tel.: 22 751 10 07 lub 997 telefon alarmowy: 112
  • Straż Miejska w Łomiankach, ul. Warszawska 87, tel.: 22 751 35 03
  • Pogotowie Ratunkowe, tel.: 999 lub telefon alarmowy 112
  • Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach, ul. Szpitalna 7, tel.: 22 751 90 57 lub 22 751 40 89
  • Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łomiankach ul. Szpitalna 7, tel. 22 751 58 47 (spotkania w czwartki godz. 15°° - 18°°)
  • Terapeuta do spraw alkoholowych w Łomiankach, ul. Szpitalna7, tel.: 22 751 58 47 (każdy poniedziałek godz. 12°° - 20°°)
  • Terapeuta do spraw narkotykowych, ul. Szpitalna 7, tel.: 22 751 58 47 (każdy czwartek 18°° - 20°°)
  • Psycholog dla osób dorosłych, siedziba GKRPA w Łomiankach, ul. Szpitalna 7, tel.: 22 751 58 47 (poniedziałki godz. 8°° - 12°°, środy godz. 12°° - 20°°, czwartki godz. 10°° - 15°°, piątki 8°° - 11°°)
  • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, tel.: 801 12 00 02 całodowo i bezpłatnie


  Przydatnie linki: