Ważne informacje

 • Ważne kontakty:

  • Komisariat Policji w Łomiankach, ul. Warszawska 87, tel.: 22 751 10 07 lub 997 telefon alarmowy: 112
  • Straż Miejska w Łomiankach, ul. Warszawska 87, tel.: 22 751 35 03
  • Pogotowie Ratunkowe, tel.: 999 lub telefon alarmowy 112
  • Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach, ul. Szpitalna 7, tel.: 22 751 90 57
  • Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łomiankach ul. Baczyńskiego 7 - spotkania w środy godz. 15:00 - 18:00
  • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, tel.: 801 12 00 02 całodowo i bezpłatnie

  Gminny Punkt Konsultacyjny udziela porad specjalisty-terapeuty osobom mającym problemy alkoholowe bądź narkotykowe oraz ich rodzinom:

  • problemy alkoholowe: poniedziałki w godz. 12.00-18.00 (p. Teresa Kopko)
  • punkt konsultacyjny dla młodzieży: poniedziałki w godz. 13.00-15.00 (p. Tomasz Pawluk)
  • problemy narkotykowe: środy w godz. 18.00-20.00 (p. Marek Nawacki)

  Przydatnie linki: