Witamy na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach

 •  

  Pomoc żywnościowa dla mieszkańców Łomianek

   

  Ośrodek Pomocy Społecznej podjął działania zmierzające do wsparcia najuboższych mieszkańców Miasta i Gminy Łomianki w postaci żywności w ramach "Programu operacyjnego pomoc żywnościowa 2014-2020" organizowanym przez Bank Żywności SOS w Warszawie. W najbliższych dniach poinformujemy Państwa o zasadach korzystania z pomocy, miejscu i terminach wydawania żywności.

  - - -

  Gorący posiłek

   

  W zwiazku z wystąpieniem nagłych mrozów Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że od czwartku 1.03. do 8.03.2018r. (przewidywane według synoptyków najwieksze ochłodzenie) przedłuża wydawanie gorących posiłków dla najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy Łomianki.

  Akcja będzie odbywać się w godzinach 12:00-13:30 we wskazane dni przez OPS: 1.03.2018, 2.03.2018 5.03.2018, 8.03.2018.

  Posiłek będzie wydawany w następujących lokalizacjach:
  - sklep przy ul. 11 Listopada w Burakowie ok. godz. 12:15,
  - przystanek autobusowy linii 701 u zbiegu ul. Zachodniej i Rzemieślniczej ok. godz. 12:40,
  - sklep "Magda" przy ul. Graniczka ok. godz. 13:15.

  - - -

   

  Zapraszamy do składania wniosków o bezpłatne przejazdy ZTM

   

  Od środy 21.02.2018r. zapraszamy uprawnionych posiadaczy łomiankowskich Kart Rodziny „R” i Kart Rodziny„ 4+” do składania wniosków o bezpłatne przejazdy w ramach pierwszej strefy biletowej ZTM. W tym celu należy zgłosić się osobiście do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość, zdjęciem legitymacyjnym, a także osoby powyżej 18 roku życia z aktualnym zaświadczeniem o kontynuacji nauki (ważnym na dany semestr). Ci z Państwa, którzy nie posiadają zdjęć legitymacyjnych, mogą wykonać je na miejscu w siedzibie Ośrodka. Ze względu na prawidłowe wydatkowanie środków finansów publicznych i dobro innych pasażerów bardzo prosimy o zgłaszanie się tylko osób faktycznie korzystających ze środków zbiorowego transportu publicznego .

  Informujemy, że wnioski o bilety można składać od środy 21.02.2018 do piątku 23.02.2018 w wydłużonych godzinach pracy tj. 8-18 oraz w sobotę 24.02.2018r. w godzinach 10-15.
  Od 26.02.2018r. wnioski przyjmujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.

  Dodatkowych informacji udzielamy pod numerem teletonu 22/751-90-57

  - - -

   

  14.03.2018: spotkanie "Internet bez przesady"

   

  - - -

  23.02.2018: Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją


  Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) depresja najczęściej spotykanym zaburzeniem psychicznym. Dotyka wszystkie grupy społeczne, bez względu na płeć i wiek. Dlatego ważne jest, aby w porę podjąć odpowiednie kroki w celu leczenia objawów i przyczyn tej choroby.

  Kontakt z psychologiem lub psychoterapeutą pomaga uzmysłowić, że człowiek nie jest sam ze swoim problemem.

  Dnia 23 lutego obchodzimy Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją

  W ramach tego wydarzenia Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach zaprasza Państwa na:

  • konsultacje z psychologami w godzinach 8-20 w naszym Ośrodku,
  • do kontaktu pod numerem telefonu 22 732 70 85

  Serdecznie zapraszamy zarówno tych z Państwa, którzy są bezpośrednio dotknięci tą chorobą ale również tych, którzy chcą porozmawiać na temat swoich bliskich i znajomych, uzyskać informację jak wspierać i towarzyszyć w depresji.

  - - -

  20.02.2018: Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

   

  Szanowni Państwo,

  Już po raz trzeci Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach bierze udział w ogólnopolskim wydarzeniu Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw. Dnia 20.02.2018r. ( wtorek ) zapraszamy wszystkich zainteresowanych do siedziby OPS na bezpłatne konsultacje psychologiczne i socjalne w godzinach 8-20 (psychologowie), 8-16 (pracownicy socjalni).

  Dyżury prawników i prokuratorów odbywają się w Prokuraturze Rejonowej dla Warszawy - Żoliborza.

  - - -

  6 lutego 2018 - Dzień Bezpiecznego Internetu

  Dzień Bezpiecznego Internetu to święto obchodzone w całej Europie w pierwszej połowie lutego. Jest inicjatywą Komisji Europejskiej, mającą na celu zwrócenie uwagi na kwestię bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych.

  W tym roku Dzień Bezpiecznego Internetu obchodzić będziemy 6 lutego pod hasłem Dzień Bezpiecznego Internetu: tworzymy kulturę szacunku w sieci”.

  Szacunek to pojęcie, które zawiera w sobie bardzo wiele treści. To istotna wartość, bez której nie zbudujemy kultury zrozumienia, zaufania i tolerancji. Chcemy podkreślić także to, że szacunek jest ważny nie tylko w odniesieniu do świata, innych ludzi, ale także do własnej osoby – jest wsparciem w ochronie naszej prywatności, a także w budowaniu reputacji. Internet to narzędzie, które młodzi ludzie intensywnie wykorzystują do komunikacji, a dobre i pozytywne relacje są oparte na poszanowaniu drugiej strony.

  Ośrodek Pomocyt Społecznej w Łomiankach wspiera inicjatywę Bezpiecznego Internetu, zachęcamy też Państwa do zapoznania się z dokładniejszymi informacjami na stronie http://www.saferinternet.pl/dbi/o-dbi.html

  - - -

  Zmiana sposobu postrzegania osób dotkniętych kryzysem psychicznym na Mazowszu

  Jesteś osobą z doświadczeniem choroby psychicznej?

  To nie czyni Cię gorszym od innych. Choroba nie przekreśla szans na udane i satysfakcjonujące życie.

  Szukaj wsparcia w ludziach, którzy są wokół Ciebie. Trzeba ich tylko dostrzec.

  N I E   J E S T E Ś   S A M !

  Zapraszamy do zapoznania się z załączonym poniżej Informatorem na temat Wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi na Mazowszu

   Łomianki, 30 stycznia 2018 r.

  - - -

  Szanowni Państwo,

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach odpowiedzialny jest za realizację programu rządowego RODZINA 500+ na terenie gminy Łomianki. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na ten temat :

  Przyjmowanie wniosków na nowy okres zasiłkowy 500+ od poniedziałku do piątku 8:0-18:00 w miesiącu sierpniu 2017. W Pozostałych miesiącach zgodnie z godzinami pracy OPS.

  Łomianki, 22.08.2017 r.

  - - -

  „Potrafię pomagać”

  1. Organizatorem konkursu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach ul. Szpitalna 7 pod patronatem Burmistrza Łomianek Tomasza Dąbrowskiego.
  2. Konkurs rozpoczyna się 21-go sierpnia 2017 r. i trwać będzie do 29 sierpnia 2017r. Rozdanie nagród nastąpi w dniu 01.09.2017r.
  3. Temat prac konkursowych brzmi: „Potrafię pomagać”.
  4. W konkursie mogą brać udział dzieci z terenu miasta i gminy Łomianki do lat 10

  Warunki uczestnictwa w konkursie.

  1. Prace konkursowe należy złożyć w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Szpitalna 7, Łomianki do dnia 29-go sierpnia 2017 roku.
  1. Pracą konkursową ma być praca plastyczną wykonaną w dowolnej technice. Temat pracy: „Potrafię pomagać”. Format pracy A3 w poziomie
  2. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi dowolną płaską techniką.
  3. Każde z dzieci może przekazać tylko jedną pracę.
  4. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie Zgłoszeń w imieniu osób trzecich.
  5. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię i nazwisko, wiek, telefon do rodzica. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.
  6. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
  7. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.

  Wyniki konkursu i nagrody

  1. Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.
  2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.
  1. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez ogłoszenie imion i nazwisk zwycięzców podczas spotkania organizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej ul.Szpitalna 7, Łomianki. Dodatkowo informacja o laureatach zostanie zamieszczona na stronach internetowych www.opsłomianki.pl na facebook Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach
  1. Nagrodami głównymi w konkursie są dwa Śliczne Domki Minnie
  2. Dodatkowo przyznane będą nagrody za drugie i trzecie miejsce. Nagrodami będą:

  za drugie miejsce Rock Glam Minnie oraz Dance Recital, Coffret Ballet Minnie Balerina

  za trzecie miejsce Minnie Daisy figurki

  1. Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak i również prawo do nieprzyznania nagród.
  2. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.
  3. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną.
  4. Każda osoba biorąca udział w konkursie otrzyma dyplom gratulacyjny.

  Postanowienia końcowe:

  1. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej oraz na opublikowanie fotografii prac na stronach internetowych www.opslomianki.pl oraz na Facebook Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach
  2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin oraz zgadza się na przetwarzanie danych osobowych.
  3. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie www.opslomianki.pl oraz na Facebook Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach 

  Przekazując pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w niniejszym regulaminie.

   

  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej,

  Dominika Kowalczyk-Ptasińska