Kadra Ośrodka

 • Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej  - Dominika Kowalczyk-Ptasińska

  Starszy Inspektor ds. administracyjnych, dodatków mieszkaniowych, Kart Rodziny, KDR - Ewa Piątkowska

  Dział Świadczeń Rodzinnych, Wychowawczych i Alimentacyjnych:
  Kierownik Działu - Izabela Wojciechowska
  Starszy inspektor ds. świadczeń rodzinnych, wychowawczych i alimentacyjnych - Marta Zasowska
  Starszy inspektor ds. świadczeń rodzinnych, wychowawczych i alimentacyjnych – Agnieszka Skowrońska
  Inspektor ds. świadczeń rodzinnych, wychowawczych i alimentacyjnych - Monika Brzezińska
  Inspektor ds. świadczeń wychowawczych - Laura Falińska

  Dział Pomocy Środowiskowej
  Kierownik Działu - Małgorzata Krakowiak
  Specjalista pracy socjalnej - Aneta Gołąb
  Pracownik socjalny - Natalia Szumska
  Starszy pracownik socjalny - Monika Drabarek
  Pracownik socjalny - Maja Żyła (długoterminowa nieobecność)
  Pracownik socjalny - Maciej Sroka
  Specjalista pracy socjalnej – Elżbieta Sadowska

  Dział Wsparcia Dziecka i Rodziny
  Psycholog - Iwona Michalska-Cielniak
  Psycholog - Magdalena Kłobukowska
  Asystent rodziny- Magdalena Jaroszewicz

  Punkt Interwencji Kryzysowej
  Terapeuta - Ewa Chlebowska-Kolasa
  Terapeuta - Joanna Wielgopolan

  Od dnia 1.11.2016r. Obsługę finansową i administracyjną Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach prowadzi Centrum Usług Wspólnych przy ul. Staszica 2 w Łomiankach.