Oferty pracy -archiwum

 • Łomianki 14.09.2017r

  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach ogłasza nabór na stanowisko

  Pracownika Socjalnego - 1 etat - umowa na zastępstwo

  Szczegóły w załączniku.

  ____________________________________________________________________________________

  Łomianki 04.09.2017r

   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach ogłasza nabór na stanowisko

  Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej – umowa na zastępstwo

  Szczegóły w załączniku.

  ____________________________________________________________________________________

  Łomianki 11.07.2017r

   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego – 1 etat – umowa na zastępstwo

  Szczegóły w załączniku

  ____________________________________________________________________________________

  Łomianki 04.07.2017r

  Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicz inspektor ds. świadczeń wychowawczych

  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach informuje, że w toku prowadzonego naboru wpłynęły 2 aplikacje. W wyniku przeanalizowanie złożonych dokumentów, przeprowadzonych rozmów, podjęto decyzje o zatrudnieniu na w/w stanowisku Pani:
  Laury Falińskiej , która w najwyższym stopniu spełniły wymogi stawiane kandydatom.

  Szczegóły w załączniku

  ____________________________________________________________________________________

   Łomianki 04.07.2017r

  Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicz podinspektor ds. kancelaryjnych i stypendiów szkolnych

  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach informuje, że w toku prowadzonego naboru wpłynęły 2 aplikacje. W wyniku przeanalizowanie złożonych dokumentów, przeprowadzonych rozmów, podjęto decyzje o zatrudnieniu na w/w stanowisku Pani:
  Natalii Szumskiej , która w najwyższym stopniu spełniły wymogi stawiane kandydatom.

  Szczegóły w załączniku

  ____________________________________________________________________________________

  Łomianki 09.06.2017r

  DYREKTOR OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMIANKACH
  OGŁASZA NABÓR
  NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
  podinspektora ds. kancelaryjnych i stypendiów szkolnych

  Szczegóły w załączniku

  ____________________________________________________________________________________

  Łomianki 09.06.2017r

  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
  inspektor ds. świadczeń wychowawczych

  Szczegóły w załączniku

  ______________________________________________________________________________________ 

  Łomianki 30.03.2017r

  Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze podinspektor ds. kancelaryjnych i stypendiów szkolnych
  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach informuje, że w toku prowadzonego naboru wpłynęło 5 aplikacji, z czego 3 nie spełniły wymogów formalnych. W wyniku przeanalizowanie złożonych dokumentów, przeprowadzonych rozmów, podjęto decyzje o zatrudnieniu na w/w stanowisku Pani:
  Alicji Ruszkowskiej - Ciupa  , która w najwyższym stopniu spełniły wymogi stawiane kandydatom.

  Szczegóły w załączniku

  _______________________________________________________________________________________ 

   

  Łomianki 10.03.2017r

  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego – 1 etat – umowa na zastępstwo
  szczegóły z załączniku

  _______________________________________________________________________________________ 

  Łomianki 09.03.2017r

  DYREKTOR OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMIANKACH
  OGŁASZA NABÓR
  NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
  podinspektora ds. kancelaryjnych i stypendiów szkolnych
  szczegóły w załączniku

  _______________________________________________________________________________________ 

  Łomianki dnia 24.02.2017r

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach poszukuje osoby do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 
  Warunki zatrudnienia – zatrudnienie na umowę – zlecenie.
  szczegóły w załączniku

  _______________________________________________________________________________________


  Łomianki dnia 24.02.2017r


  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach ogłasza nabór na stanowisko 
  pracownika socjalnego  – 1 etat – umowa na zastępstwo
  szczegóły w załączniku

  _______________________________________________________________________________________


  Łomianki, 09.02.2017r. 

  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach ogłasza nabór na stanowisko 
  pracownika socjalnego – 1 etat – umowa na zastępstwo
  szczegóły w załączniku

   _______________________________________________________________________________________

  Łomianki, 02.02.2017r. 

  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach
  ogłasza nabór kandydatów stanowisko pracy – umowa na zastępstwo
  PSYCHOLOG/TERAPEUTA/ w Punkcie Interwencji Kryzysowej
  szczegóły w załączniku 

   _______________________________________________________________________________________  

  Łomianki, 30.01.2017r.

  Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze podinspektor ds. kancelaryjnych i stypendiów szkolnych

  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach informuje, że w wyniku przeanalizowanie złożonych dokumentów, przeprowadzonych rozmów, podjęto decyzje o zatrudnieniu na w/w stanowisku Pani:
  Anny Bednarczyk, która w najwyższym stopniu spełniły wymogi stawiane kandydatom.


  Dyrektor Ośrodka
  Dominika Kowalczyk-Ptasińska
  _______________________________________________________________________________________   

  Łomianki, 30.01.2017r.

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach poszukuje do pracy osób uprawnionych do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Praca będzie świadczona na terenie miasta Łomianki w miejscu zamieszkania Świadczeniobiorców.
  Warunki zatrudnienia – zatrudnienie na umowę – zlecenie. 
  szczegóły w załączniku

  _______________________________________________________________________________________  

  Łomianki, 03.01.2017r. 

  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach
  Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
  Podinspektora ds. Kancelaryjnych i Stypendiów Szkolnych.
  szczegoły w załączniku
   _______________________________________________________________________________________ 

  Łomianki, 30.11.2016r. 

  Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracownika socjalnego. 
  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach informuje, że w wyniku przeanalizowanie złożonych dokumentów, przeprowadzonych rozmów, podjęto decyzje o zatrudnieniu na w/w stanowisku Pana Macieja Srok, która w najwyższym stopniu spełniły wymogi stawiane kandydatom.
   ______________________________________________________________________________________ 

  Łomianki, 30.11.2016r.

  Informacja o wyniku naboru na stanowisko psycholog/terapeuta.
  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach informuje, że w wyniku przeanalizowanie złożonych dokumentów, przeprowadzonych rozmów, podjęto decyzje o zatrudnieniu na w/w stanowisku Pani Ewy Chlebowskiej- Kolasy która w najwyższym stopniu spełniły wymogi stawiane kandydatom.
  _______________________________________________________________________________________ 

  Łomianki, dnia 10.11.2016

  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy PSYCHOLOG/TERAPEUTA/ w Punkcie Interwencji Kryzysowej

  Szczegóły w załączniku

  _______________________________________________________________________________________  

  Łomianki, dnia 09.11.2016

  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego – 1 etat.

  Szczegóły w załączniku

  _________________________________________________________________________________________ 

  Łomianki dnia 19.10.2016 

  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego – 1 etat.

  Szczegóły w załączniku

  _________________________________________________________________________________________ 

  Łomianki, dnia 19.10.2016

  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach  informuje, że w wyniku zakończonej procedury naboru na Kierownika Działu Pomocy Środowiskowej, osobą wybraną do zatrudnienia jest Pani Małgorzata Krakowiak, która spełniła wszystkie wymogi Komisji Rekrutacyjnej.

  Szczegóły w załączniku

  _________________________________________________________________________________________  

  Łomianki dnia 30.09.2016 

  DYREKTOR OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMIANKACH OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO: KIEROWNIK DZIAŁU POMOCY ŚRODOWISKOWEJ 

  Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  Szczegóły w załączniku

  ___________________________________________________________________________________________ 

  Łomianki dnia 08.09.2016r

  DYREKTOR OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMIANKACH OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO: ASYSTENT RODZINY 

  Forma zatrudnienia: umowa O PRACE, ½ ETATU
  Liczba miejsc pracy: 1
  Przewidywany termin zatrudnienia: Wrzesień – Październik 2016 r. 
  szczegóły w załączniku

  _________________________________________________________________________________________ 

   

  Łomianki dnia 29.08.2016r

  DYREKTOR OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMIANKACH OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO: ASYSTENT RODZINY 
  Forma zatrudnienia: umowa O PRACE, ½ ETATU
  Liczba miejsc pracy: 1
  Przewidywany termin zatrudnienia: WRZESIEŃ 2016 r. 

  szczegóły w załączniku
  _____________________________________________________________________________________ 

  Łomianki dnia 16.08.2016r

  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze:

  inspektor ds. świadczeń rodzinnych, wychowawczych i alimentacyjnych zatrudnienie w ramach umowy o pracę

  ____________________________________________________________________________________  

  Łomianki dnia 16.08.2016r

  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze:

  Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej  zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze 1 etatu
   _______________________________________________________________________________________  

  Łomianki dnia 16.08.2016r

  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach informuję, iż w związku z prowadzona procedura rekrutacyjna na stanowisko Inspektora ds. świadczeń rodzinnych, wychowawczych i alimentacyjnych, wpłynęły 3 aplikacje, które nie spełniły wymogów formalnych. Proces rekrutacji pozostaje bez rozstrzygnięcia 

   _______________________________________________________________________________________  

  Łomianki dnia 03.08.2016r

   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach ogłasza nabór na stanowisko

  Inspektor ds. świadczeń rodzinnych, wychowawczych i alimentacyjnych

  szczegóły w załączniku poniżej

   _______________________________________________________________________________________ 

  Łomianki dnia 07.06.2016r

   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach informuje o wyniku naboru na stanowisko

  Kierownika Dzialu Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Wychowawczych

  szczegóły w załączniku poniżej

   _______________________________________________________________________________________

  Łomianki dnia 17.05.2016r

   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach
  ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze:


  Kierownik Dzialu Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Wychowawczych
  zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze 1 etatu

  Dokumenty należy składać osobiście lub przesłać pocztą w terminie 
  od dnia 17 maja 2016 r. do dnia 31 maja 2016 r

   _______________________________________________________________________________________
   _______________________________________________________________________________________

  W związku z prowadzona procedura rekrutacyjna na stanowisko asystenta rodziny wpłynęło 3 aplikacje. Osoba wybrana do zatrudnienia został pan Jarosław Korniluk. 

  _______________________________________________________________________________________

  DYREKTOR OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMIANKACH OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO:

  ASYSTENT RODZINY
   
  Forma zatrudnienia: umowa O PRACE, ½ ETATU
  Liczba miejsc pracy: 1
  Przewidywany termin zatrudnienia: MAJ 2016 r.

  w terminie od 27.04.2016 r. do 09.05.2016 r. (liczy się data wpływu oferty do Ośrodka do godz. 15.00)

  _______________________________________________________________________________________

  Dyrektor Ośrodka pomocy Społecznej w Łomiankach Informuję, iż w związku z prowadzona procedura rekrutacyjna na stanowisko asystenta rodziny, wpłynęły 4 aplikacje.

  KOMISJA REKRUTACYJNA W DNIU 26.04.2016R P PRZEPROWADZENIU ROZMÓW Z KANDYDATAMI, NIE WYBRAŁA DO ZATRUDNIENIA ŻADNEJ OSOBY

   _______________________________________________________________________________________
   _______________________________________________________________________________________

  Łomianki dnia 9.05.2016r

   Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach
  ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze:


  Kierownik Dzialu Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Wychowawczych
  zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze 1 etatu

  Dokumenty należy składać osobiście lub przesłać pocztą w terminie 
  od dnia 25 kwietnia 2016 r. do dnia 9 maja 2016 r

   _______________________________________________________________________________________

  Dyrektor Ośrodka pomocy Społecznej w Łomiankach Informuję, iż w związku z prowadzona procedura rekrutacyjna na stanowisko Kierownika Dzialu Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Wychowawczych, wpłynęła 1 aplikacja, która nie spełniła wymogów formalnych. W związku z powyższym proces rekrutacji zostaje zakończony bez rozstrzygnięcia.

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  DYREKTOR OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMIANKACH OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO: ASYSTENT RODZINY 
   
  Forma zatrudnienia: umowa o pracę na pół etatu
  Liczba miejsc pracy: 1
  Przewidywany termin zatrudnienia: MAJ 2016 r.  

  _________________________________________________________________________________

  Wynik naboru na stanowisko Koordynator Działu Pomocy Środowiskowej

  Liczba nadesłanych ofert: 3
  Liczba ofert spełniających wymagania formalne: 3

  W dniu 14 marca 2016 r. przeprowadzono z kandydatami rozmowy kwalifikacyjne oraz testy kompetencji.

  Komisja rekrutacyjna nie dokonała wyboru na stanowisko Koordynatora Działu Pomocy Środowiskowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomiankach, z powodu braku wymaganej rekomendacji komisji rekrutacyjnej. W związku z powyższym proces rekrutacji zostaje zakończony bez rozstrzygnięcia.
  Łomianki, dnia 16.03.2016r

  ____________________________________________________________________________________

  Wynik naboru na stanowisko pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomiankach:
  W wyniku prowadzonego naboru wpłynęło 5 aplikacji. Osobą wybraną do zatrudnienia jest pani Maja Międlarz.
  Łomianki, dnia 16.03.2016r

  ____________________________________________________________________________________

  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach ogłasza nabór na wolne stanowisko – Koordynator pracy Sekcji Pomocy Środowiskowej
  Łomianki, 22.02.2016r

  ____________________________________________________________________________________

  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego – 1 etat.
  Łomianki, 22.02.2016r

  ____________________________________________________________________________________

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach poszukuje osoby do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
  Warunki zatrudnienia – zatrudnienie na umowę – zlecenie. Szczegóły w załączniku
  Łomianki, 27.01.2016r

  _______________________________________________________________________________________

  W związku z prowadzoną procedurą rekrutacyjną na stanowisko pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej wpłynęło 9 aplikacji z czego 3 nie spełniły wymogów formalnych. Osobami wybranymi do zatrudnienia są: Pani Olga Brylińska-Chętkowska i Pani Monika Drabarek
  Łomianki, 25.01.2016r

  _______________________________________________________________________________________