Oferty pracy -archiwum

 • DYREKTOR OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMIANKACH OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO: ASYSTENT RODZINY 
   
  Forma zatrudnienia: umowa o pracę na pół etatu
  Liczba miejsc pracy: 1
  Przewidywany termin zatrudnienia: MAJ 2016 r.  

  _________________________________________________________________________________

  Wynik naboru na stanowisko Koordynator Działu Pomocy Środowiskowej

  Liczba nadesłanych ofert: 3
  Liczba ofert spełniających wymagania formalne: 3

  W dniu 14 marca 2016 r. przeprowadzono z kandydatami rozmowy kwalifikacyjne oraz testy kompetencji.

  Komisja rekrutacyjna nie dokonała wyboru na stanowisko Koordynatora Działu Pomocy Środowiskowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomiankach, z powodu braku wymaganej rekomendacji komisji rekrutacyjnej. W związku z powyższym proces rekrutacji zostaje zakończony bez rozstrzygnięcia.
  Łomianki, dnia 16.03.2016r

  ____________________________________________________________________________________

  Wynik naboru na stanowisko pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomiankach:
  W wyniku prowadzonego naboru wpłynęło 5 aplikacji. Osobą wybraną do zatrudnienia jest pani Maja Międlarz.
  Łomianki, dnia 16.03.2016r

  ____________________________________________________________________________________

  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach ogłasza nabór na wolne stanowisko – Koordynator pracy Sekcji Pomocy Środowiskowej
  Łomianki, 22.02.2016r

  ____________________________________________________________________________________

  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego – 1 etat.
  Łomianki, 22.02.2016r

  ____________________________________________________________________________________

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach poszukuje osoby do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
  Warunki zatrudnienia – zatrudnienie na umowę – zlecenie. Szczegóły w załączniku
  Łomianki, 27.01.2016r

  _______________________________________________________________________________________

  W związku z prowadzoną procedurą rekrutacyjną na stanowisko pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej wpłynęło 9 aplikacji z czego 3 nie spełniły wymogów formalnych. Osobami wybranymi do zatrudnienia są: Pani Olga Brylińska-Chętkowska i Pani Monika Drabarek
  Łomianki, 25.01.2016r

  _______________________________________________________________________________________